czwartek, 11 lutego 2016

15 razy zaniżone odszkodowanie

Ostatnio zakończyliśmy ugodowo sprawę Pana Marcina. W ubiegłym roku uległ on wypadkowi komunikacyjnemu. Po zakończeniu leczenia samodzielnie wystąpił z roszczeniem za szkodę osobową do firmy ubezpieczającej samochód sprawcy. Ubezpieczyciel po rozpatrzeniu sprawy wypłacił  mu 1000 zł.

Pan Marcin zgłosił się na naszej kancelarii. Przygotowaliśmy odwołanie z dodatkowymi dokumentami. Nasza argumentacja oraz przesłane dodatkowe dokumenty zmusiły ubezpieczyciela do przeprowadzenia osobistej komisji lekarskiej. Lekarz orzecznik stwierdził u Pana Marcina 10 % trwały uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczyciel zaproponował ugodowe zakończenie sprawy. Po negocjacjach ostatecznie ubezpieczyciel dopłacił 14000 zł.

Kolejny przykład pokazujący, że ubezpieczyciele, osobom które same występują o odszkodowane, wypłacą tylko jego niewielką część.